Wykonanie usługi wycinki, nasadzeń i pielęgnacji drzew wraz z frezowaniem karp.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie usługi wycinki, nasadzeń i pielęgnacji drzew wraz z frezowaniem karp”, wg opisu przedmiotu zamówienia.
Kody CPV: 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8, 77310000-6.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 1 – (Opis przedmiotu zamówienia) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 1c
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

1. Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1c
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się