Wykonanie naprawy gzymsów, tynków i okładzin kamiennych wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz zabezpieczenie antykorozyjne stalowych schodów ewakuacyjnych budynku A i B w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 15

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-05-24
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: pomorskie

Treść ogłoszenia:

SIWZ:

Załącznik Nr 4 do SIWZ - projekt umowy:

Załącznik Nr 1 2 i 3 do SIWZ wersja edytowalna:

Załącznik Nr 2 do projektu umowy STWiOR:

Załącznik Nr 3 do projektu umowy przedmiar robót:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się