Prace konserwacyjno naprawcze UP Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 16, 41-300 Dąbrowa Górnicza

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-05-24
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: śląskie

Treść ogłoszenia:

SIWZ:

Formularz ofertowy:

Przedmiar robót:

Wzór umowy:

Wykaz robót:

wykaz osób:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się