Remont bieżący bloku nr 2 w zakresie wymiany instalacji sprężonego powietrza i wody chłodzącej w rejonie kanałów recyrkulacji spalin w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. przeprowadza badanie rynku w zakresie potencjalnych Wykonawców, którzy mogą zrealizować usługę pn.: „Remont bieżący bloku nr 2 w zakresie wymiany instalacji sprężonego powietrza i wody chłodzącej w rejonie kanałów recyrkulacji spalin w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II”.

Celem zapytania jest ocena zainteresowania i chęci realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu.

Zainteresowanych realizacją usługi prosimy o przesłanie informacji za pomocą zakładki "PYTANIA/INFORMACJE".

Na tym etapie zapytania Wykonawca nie składa oferty cenowej.

Ewentualny udział w późniejszym elektronicznym zapytaniu ofertowym RFX będzie związany ze złożeniem OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU W POUFNOŚCI w zakresie informacji pozyskanych w toku postępowania (przedmiotowe Oświadczenie w załączeniu).

Termin realizacji: od 27.07.2019 do 25.08.2019r.

Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna ‒ Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot umowy obejmuje następujące urządzenia:

Instalacja sprężonego powietrza w obrębie kotła CFB-260 nr 2:
- ciśnienie robocze - 0,6MPa
- średnica rurociągów Ø114,3; Ø60,3; Ø33,7
- instalacja prowadzona po konstrukcji podestów kotła od poziomu 5,0m do 41,5m

Instalacja wody chłodzącej.
- ciśnienie robocze - 0,6MPa
- temperatura robocza 20÷70 [oC]
- średnica rurociągów Ø114,3; Ø60,3; Ø33,7
- instalacja prowadzona po konstrukcji kotła od poziomu 0,0m do 5,0m

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej instalacji.
Wykonawca wykona instalację z odtworzenia.
Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania zadania.


1 Demontaż/montaż rurociągów Ø114,3mm mb 100
2 Demontaż/montaż rurociągów Ø60,3 mm mb 60
3 Demontaż/montaż rurociągów Ø33,7 mm mb 35
5 Montaż rusztowań kpl. 1
6 Dostawa rury Ø114,3x3,2mm mb 80
7 Dostawa kolana hamburskie Ø114,3x3,2mm szt. 14
8 Dostawa trójnika Ø114,3x3,2mm szt. 5
9 Dostawa rury Ø60,3 x3,2mm mb 80
10 Dostawa kolana hamburskie Ø60,3x3,2. szt. 4
11 Dostawa rury Ø33,7x3,20mm mb 24
12 Dostawa kolana Ø33,7x3,20mm szt. 6

Uwagi: Gatunek rur, kolan, trójników dostarczanych przez Wykonawcę: X5CrNiMo17-12-2 B/SZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2019 | 14:20


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się