Hydrodynamiczne czyszczenie wstępnego podgrzewacza powietrza pierwotnego kotła CFB1300 w TAURON Wytwarzanie S.A- Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

» Opis zapytania

TAURON Serwis sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

„Hydrodynamiczne czyszczenie wstępnego podgrzewacza powietrza pierwotnego kotła CFB1300 w TAURON Wytwarzanie S.A- Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się