Okresowa roczna kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej, odgromowej w budynkach w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie.