Usługi z zakresu wykonania urządzeń łowieckich w Nadleśnictwie Drawsko w 2019 roku.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki łowieckiej obejmujące prace z zakresu wykonania urządzeń łowieckich na terenie Nadleśnictwa Drawsko w roku 2019.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje:
– Wykonanie ambon myśliwskich – 20 szt.,
– Wykonanie zwyżek do polowań zbiorowych – 100 szt.,
– Zamawiający wymaga aby drewno użyte do wykonania urządzeń łowieckich było poddane impregnacji.
3) Szczegółowy opis lokalizacji prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3.
4) Zakresy rzeczowe i lokalizacyjne zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie,
5) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
7) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”)”
Pakiet I – Wykonanie ambon myśliwskich – obwód łowiecki nr 181 i 183 na terenie OHZ Nadleśnictwa Drawsko
Pakiet II – wykonanie zwyżek do polowań zbiorowych – obwód łowiecki nr 181 i 183 na terenie OHZ Nadleśnictwa Drawsko

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Starogrodzka 30
Drawsko Pomorskie 78-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Drawsko
ul. Starogrodzka 30
Drawsko Pomorskie 78-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się