Powrót

DOSTAWA CIĘGIEN ZMD 00794,00605,00492,00491,00494 ORAZ 202301

» Opis zapytania

DOSTAWA CIĘGIEN ZMD 00794,00605,00492,00491,00494 ORAZ 202301 ZGODNIE Z FORMULARZEM ZAWARTYM W SWZ.


GWARANCJA: 12 miesięcy od daty pobrania lecz nie dłużej niż 15 miesięcy od daty dostawy do Odbiorcy.

TERMIN PŁATNOŚCI: 60 dni od daty dostawy towaru i wpływu faktury VAT do MERCUS Logistyka.

Cena na fakturze naliczona będzie po przeliczeniu waluty obcej wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.

Zapłata za zrealizowaną dostawę nastąpi w PLN.

TERMIN DOSTAWY: do 2 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

MIEJSCE DOSTAWY:
Mercus Logistyka Sp. z o.o.
Magazyn HZ1M040
ul. Kopalniana 11;
59-101 Polkowice

DOKUMENTY WYMAGANE DO OFERTY:
*dokument potwierdzający współpracę z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem producenta.

DOKUMENTY WYMAGANE DO DOSTAWY:
*karty gwarancji towaru.

Załączniki:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się