Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce nr 325 w Miastkowie. Zakres prac obejmuje m.in. : - Budowę parkingu i placu manewrowego, - Budowę ogrodzenia,- Utwardzenie i ukształtowanie terenu,- Przebudowa indywidualnej oczyszczalni ścieków,- Budowę siłowni trójstanowiskowej,- Budowę zestawu sprawnościowo- zabawowego,- Przebudowę oświetlenia,- Montaż trybuny,- Budowę fontanny,- Budowę paleniska z kamienia.Szczegółowy zakres rzeczowy oraz technologia wykonania zostały określone w załączonych do niniejszej SIWZ: - dokumentacji projektowej, - przedmiarach robót jako dokumentach pomocniczych. 2.Dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót stanowią integralną część SIWZ. 3.Przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ stanowią materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem nie mogą być przedmiotem powoływania się przez Wykonawcę jako podstawa wyceny oferty. 4. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i dokonanie własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych do osiągnięcia pełnego rezultatu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sport
  • Zabawki
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się