Wymiana uszkodzonych mostów szynowych SN 15 kV w Stacjach Transformatorowych: N-3; N-4

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wymiany uszkodzonych mostów szynowych SN 15 kV w Stacjach Transformatorowych: N-3; N-4.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu naprawy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest: Mirosław Stankiewicz, tel. 089-523-35-31,
e-mail: miroslaw.stankiewicz@uwm.edu.pl.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Części do urządzeń elektroenergetycznych
  • Usługi eksploatacji i napraw

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się