Powrót

Regeneracja wierconych studni głębinowych S1, S2, S3 i S4 na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Regeneracja wierconych studni głębinowych S1, S2, S3 i S4 na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów
Informacje na temat wadium: brak
Warunki dotyczące ofert:
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie)
Inne uwagi: W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie. Zamawiający nie wymaga wniesienia ZNWU.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia: przetargi.pgnig.pl
Termin i miejsce otwarcia ofert: 04.06.2019 12:00PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, Dział Przetargów i Umów, pokój nr 211
Termin związania z ofertą: 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wiertnicze i wydobywcze
  • Roboty budowlane dla przemysłu wydobywczego
  • Usługi instalacji sprzętu wydobywczego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się