Modernizacja pól odpływowych w GST 6kV- wykonanie dokumentacji

» Opis zapytania

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE :

Modernizacja pól Nr.13,14,15,16,17,18,19,20 w Gł. Stacji Transformatorowej 6KV/04 zasilających zakład KGHM ZANAM SA w Polkowicach.
Modernizacja powinna obejmować :

1. Dobór i wymianę przekładnika napięciowego i przekładników prądowych w polu pomiarowym
Nr 13 umożliwiający pomiar energii elektrycznej do celów rozliczeniowych.

2. W polach transformatorowych Nr 14 do 20 :
a) Wymiana wyłączników
b) Wymiana odłączników
c) wymiana przekładników
Wszystkie pola powinny być wyposażone w odłączniki kablowe z uziemieniem.

3. W zakresie obwodów sterowniczych :
a) Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej i sygnalizacyjnej z zachowaniem istniejących analizatorów sieci typu ND30

Projekt powinien nawiązywać (być kontynuacją) do istniejącego projektu p.t. : „Modernizacja pól zasilających i łącznika sekcji”
Z ww projektem i dokumentacją GST 6/04 będzie się można zapoznać na wizji lokalnej.
Obecność na wizji lokalnej jest obowiązkowa i musi być potwierdzona na załączonym protokole z wizji lokalnej przez upoważnionego przedstawiciela firmy KGHMZANAM oraz przedstawiciela firmy biorącej udział w przetargu i dołączona do oferty (prot. w zał.)
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej ze strony KGHM ZANAM jest :
W sprawach formalnych :
Irena Łowczyk, tel. 076/8470 962, e-mail: irena.lowczyk@kghmzanam.com
W sprawach technicznych :
Piotr Dąbski tel. 76/8470 819, kom. 663 151 331, e-mail: piotr.dabski@kghmzanam.com

Załączniki:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2019 | 16:00


» Lokalizacja

Zespół Inwestycji, Kopalniana 7, 59-101 Polkowice


» Kategoria asortymentowa

  • Serwis maszyn górniczych

» Dane nabywcy

Zespół Inwestycji


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Przemysł wydobywczy z ostatnich 10 dni.