Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych (IOD) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO" i innymi obowiązującymi przepisami prawa w 22 jednostkach

» Opis zapytania

Nazwa: Cena usługi za 12 misięcy
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Doświadczenie (doświadczenie osób)

Opis i specyfikacja:

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami.
Oferty pisemne do siedziby Zamawiającego - Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój 208.
Zamawiający wyłacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi dystrybucji informacji
  • Ochrona
  • Usługi prawne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się