Pilarka łańcuchowa Stihl MS 362 3/8 RS, dł. prowadnicy 37 cm

» Opis zapytania

Nazwa: Pilarka łańcuchowa Stihl MS 362 3/8 RS, dł. prowadnicy 37 cm
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku zaprasza wszystkich solidnych Wykonawców do składania ofert cenowych : Pilarka łańcuchowa Stihl MS 362 3/8 RS, dł. prowadnicy 37 cm

1. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn., że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.

5. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

9. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

10. Wykonawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
Ponadto informujemy, że Wykonawca, który złoży ofertę za pośrednictwem platformy Open Nexus zostanie zaproszony do przyszłych postępowań na podobny asortyment.W przypadku pytań o charakterze technicznym związanych z platformą, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod numerem 61 679 19 00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2019 | 13:08


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Narzędzia do obróbki
  • Narzędzia montażowe i demontażowe

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się