Usługi eksploatacyjne tłoczni - przygotowanie zbiorników ciśnieniowych zainstalowanych na tłoczni Jeleniów do prób ciśnieniowych i wykonanie prób - (17 szt.).