Dostawa preparatudo zwilżania pyłów węglowych CABO dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze.

» Opis zapytania

Świadectwo jakości , forma płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, dostawa na koszt dostawcy, termin realizacji 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
W załączeniu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
UWAGA Po zarejestrowaniu prosimy o złożenie oferty, gdyż sama rejestracja nie umożliwia wzięcia udziału w kolejnym etapie zapytania ofertowego - aukcji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się