Przebudowa systemu ogrzewania z wymianą instalacji c.o. w UP Porąbka, ul. Rynek 6

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-05-20
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: śląskie

Treść ogłoszenia:

SIWZ:

Przedmiar robót:

Wzór umowy:

STWiOR:

dokumentacja projektowa 1:

dokumentacja projektowa 2:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się