Wykonanie remontu sprężarki D15 H nr ser 0073 - Elektrownia Łagisza w Będzinie.

» Opis zapytania

TAURON Serwis sp. z o.o.

Zapraszamy do udziału w II rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na:

,,Wykonanie remontu sprężarki D15 H nr ser 0073 - Elektrownia Łagisza w Będzinie’’.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków oraz potwierdzeniem, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

W zakładce „Dokumenty" znajdują się następujące załączniki:
1) Zaproszenie - Opis Przedmiotu i Warunki Zamówienia, wraz z oświadczeniami.
2) Podręcznik - składanie ofert
3) Oświadczenia
4) Formularz wyceny
5) Klauzula informacyjna

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się