Usuwanie niepożądanej roślinności w rejonie dobrze zachowanych muraw napiaskowych i cennych przyrodniczo obszarów północnej części Pustyni Błędowskiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa usunięcia niepożądanej roślinności w rejonie dobrze zachowanych muraw napiaskowych i cennych przyrodniczo obszarów północnej części Pustyni Błędowskiej.
Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
 wzór umowy,
 Opis przedmiotu zamówienia,
 Druk wyceny ofertowej.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności:
 usuwania niepożądanej roślinności,
chyba, że czynności te będą wykonywać samodzielnie bez zatrudniania innych osób.
Pozostałe informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy, zawiera załącznik nr 4 do siwz – wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Mogilska 85
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Mogilska 85
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się