Dostawa środków ochrony osobistej: hełmów i kamizelek kuloodpornych

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: dostawa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-05-17
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: wielkopolskie, pomorskie, mazowieckie, małopolskie

Treść ogłoszenia:

SIWZ:

Załącznik nr 1, 2, 3 do SIWZ wersja edytowalna:

Załącznik nr 4 do SIWZ wersja edytowalna:

Załącznik nr 5 (część 1) i nr 6 (część 2):

Informacja o zmianie terminu składania ofert:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.05.2019 | 20:59


» Lokalizacja

Oferty należy dostarczyć do Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury,
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, I piętro Sekretariat Pionu Infrastruktury.


» Kategoria asortymentowa

  • BHP i higiena osobista

» Dane nabywcy

Oferty należy dostarczyć do Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury,
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, I piętro Sekretariat Pionu Infrastruktury.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się