Zakup i dostawa sorbentu dla stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego CNG 2019 r. w podziale na części.

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie od dnia podpisania Umowy do 31.12.2019 r. wraz z rozładunkiem fabrycznie nowego sorbentu: Część 1 - w postaci sita molekularnego o wielkości granulatu od 3,2 do 6 mm, Część 2 – w postaci wkładów sorbentowych z dolnym przepływem o średnicy 2,75” (7 cm) i długości 24” (61 cm) w dwóch opcjach: I-wypełnienie: 100% silikażel, II – wypełnienie: 50% silikażel, 50% węgiel aktywny do osuszaczy gazu dla stacji paliw sprężonego gazu ziemnego CNG.
Informacje na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia w postaci wadium
Warunki dotyczące ofert:
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Regulaminie postępowania.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia: do pobrania z niniejszej strony lub http://pgnig.pl/przetargi-pgnig
Termin i miejsce otwarcia ofert: 24.05.2019 12:15siedziba Zamawiającego
Termin związania z ofertą: 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się