Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w 67 obrębach ewidencyjnych w powiecie bielskim oraz wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych objętych opracowywanymi w ramach niniejszego zamówienia uproszczonymi planami urządzania lasów, a wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty nieleśne i sporządzenie dokumentacji do przekwalifikowania z urzędu tych zalesionych gruntów na leśne wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów dla zalesionych gruntów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca dwa niżej opisane etapy:
• Etap 1:
Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych, o łącznej powierzchni około 4.054 ha, w tym:
- na terenie Gminy Brańsk pow. ok. 2009 ha: Bronka – 88,46 ha, Brzeżnica – 135,69 ha, Burchaty – 4,75 ha, Chojewo – 143,94 ha, Dębowo – 12,38 ha, Domanowo – 88,43 ha, Ferma – 54,46 ha, Holonki – 77,28 ha, Kadłubówka – 14,36 ha, Kiersnowo – 75,91 ha, Kiersnówek – 8,06 ha, Klichy – 38,76 ha, Koszewo – 30,58 ha, Lubieszcze – 42,45 ha, Majorowizna – 4,83 ha, Markowo – 82,92 ha, Olędzkie – 73,65 ha, Olszewek – 16,96 ha, Olszewo – 54,97 ha, Pace – 11,61 ha, Patoki – 40,16 ha, Pietraszki – 7,56 ha, Płonowo – 93,05 ha, Poletyły – 101,54 ha, Pruszanka Baranki – 41,68 ha, Pruszanka Stara – 32,28 ha, Puchały Nowe – 58,97 ha, Puchały Stare – 75,14 ha, Spieszyn – 40,47 ha, Świrydy – 185,64 ha, Szmurły – 178,22 ha, Widźgowo – 29,27 ha, Zanie – 64,17ha;
- na terenie Gminy Rudka pow. ok. 675 ha: Karp – 0,25 ha, Koce Borowe – 167,54 ha, Niemyje Jarnąty – 47,72 ha, Niemyje Nowe – 61,68 ha, Niemyje Skłody – 38,23 ha,
Niemyje Stare – 128,57 ha, Niemyje Ząbki – 93,17 ha, Rudka – 122,10 ha, Olendy –
16,19 ha;
- na terenie Gminy Bielsk Podlaski pow. ok.672 ha: Bolesty – 33,66 ha, Brześcianka – 104,57 ha, Chraboły – 41,38 ha, Grabowiec – 123,96 ha, Hryniewicze Małe – 30,15 ha, Husaki – 39,80 ha, Łubin Kościelny – 79,10 ha, Łubin Rudołty – 123,57 ha, Proniewicze – 35,12 ha, Rzepniewo – 60,44 ha;
- na terenie Gminy Wyszki pow. ok. 698 ha: Ignatki – 79,21 ha, Koćmiery – 87,38 ha, Kowale Łubice – 46,03 ha, Kożuszki – 13,73 ha, Krupice – 103,97 ha, Mierzwin Duży – 27,01 ha, Mierzwin Mały 44,80 ha, Mieszuki – 31,53 ha, Moskwin – 17,01 ha,
Niewino Kamieńskie – 8,76 ha, Niewino Stare – 33,80 ha, Olszanica – 17,40 ha, Strabla Łyse – 66,70 ha, Wyszki – 100,83 ha, Zakrzewo – 19,95 ha.

• Etap 2:
Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych, objętych opracowanymi w ramach etapu 1 uproszczonymi planami urządzania lasów, a wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty nieleśne, oraz sporządzenie dokumentacji do przekwalifikowania z urzędu tych zalesionych gruntów na leśne wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów dla zalesionych gruntów, w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.).
Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach obu ww. etapów zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 46
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Bielski
ul. Mickiewicza 46
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się