Prace instalacyjno-budowlane w ramach zadania "Zabudowa przepływomierzy na BGP PGE EC S.A. - Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków"