Powrót

Roboty sanitarne w Filii Urzędu Pocztowego Olsztyn 10 w Purdzie 66 w tym: Zadanie nr 1 - Remont instalacji centralnego ogrzewania; Zadanie nr 2 - Wymiana kotła olejowego

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-05-15
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: warmińsko-mazurskie

Treść ogłoszenia:

SIWZ z zał. nr 1 i 2:

Przedmiar robót do zad. 1 (zał. nr 3 do SIWZ):

Przedmiar robót do zad. 2 (zał. nr 3 do SIWZ):

Opis techniczny zakresu prac remontowych instalacji c.o.:

Istniejąca instalacja c.o. parter S1:

Istniejąca instalacja c.o. poddasze S2:

Projekt instalacji c.o. przyziemie S3:

Projekt instalacji c.o. poddasze S4:

Zakres prac związanych z wymianą kotła olejowego:

Rzut kotłowni istniejącej:

Schemat technologiczny kotłowni istniejącej:

STWIORB do zad. 1 (zał. nr 5 do SIWZ):

STWIORB do zad. 2 (zał. nr 5 do SIWZ):

Wzór umowy (zał. nr 6 do SIWZ):


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Region Pionu Infrastruktury w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, pokój 105 (sekretariat)


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Region Pionu Infrastruktury w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, pokój 105 (sekretariat)


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się