Powrót

Dostawa rysików do tabletów/ SPD / telefonów komórkowych oraz końcówek wymiennych do nich

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: dostawa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-05-15
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: zachodniopomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, śląskie, pomorskie, podlaskie, podkarpackie, opolskie, mazowieckie, małopolskie, łódzkie, lubuskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie

Treść ogłoszenia:

SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ:

Załącznik nr 2 do SIWZ:

Załącznik nr 3 do SIWZ:

Załącznik nr 4 do SIWZ:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, I piętro – sekretariat Pionu Infrastruktury


» Kategoria asortymentowa

  • Telekomunikacja i IT

» Dane nabywcy

Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, I piętro – sekretariat Pionu Infrastruktury


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się