Powrót

Montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynku FUP w Międzywodziu ul. Armii Krajowej 29, 72 – 415 Międzywodzie

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-05-15
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: zachodniopomorskie

siwz:

ogłoszenie:

przedmiar:

projekt umowy:

wykaz robót:

wykaz osób:

wykaz narzędzi:

formularz ofertowy:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2019 | 23:59


» Lokalizacja

„Poczta Polska Spółka Akcyjna” Region Pionu Infrastruktury w Szczecinie, al. Niepodległości 41/42, 70 – 940 Szczecin, I piętro pok. nr 137 - SEKRETARIAT


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

„Poczta Polska Spółka Akcyjna” Region Pionu Infrastruktury w Szczecinie, al. Niepodległości 41/42, 70 – 940 Szczecin, I piętro pok. nr 137 - SEKRETARIAT


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się