Powrót

Remont placu manewrowego przy Urzędzie Pocztowym Choszczno 1 ul. Wolności 11.

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-05-15
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: zachodniopomorskie

Treść ogłoszenia:

SIWZ:

przedmiar robót wraz z ślepym kosztorysem:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2019 | 23:59


» Lokalizacja

„Poczta Polska Spółka Akcyjna” Pion Infrastruktury Wydział Zamówień Terenowych
al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, I piętro pok. nr 136 - SEKRETARIAT


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

„Poczta Polska Spółka Akcyjna” Pion Infrastruktury Wydział Zamówień Terenowych
al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, I piętro pok. nr 136 - SEKRETARIAT


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się