Dostawa uszczelek i pierścieni

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem maksymalnych upustów cenowych w kolejnej rundzie postępowania na dostawę:
1. USZCZELKA SPETOGRAF GUS 40 426/400x3mm RYS.1062-11p.20 13CK70-PODGRZEWACZ REG. - 3szt
2. PIERŚCIEŃ FI460/FI500x30 GRAFIT 98% 16G/CM3 OKUTE 1.4541 P71 13CK70 PODGRZEWACZ REG. - 3szt
3. ZESTAW USZCZELEK RYS.KR/PU/JAW/6/10 KONDENSATORA PARY 13CK70 - 3szt

Zamawiający nie posiada dokumentacji do ww. pozycji

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny.
Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wskazanego produktu oryginalnego oraz jest zgodny z aktualną wiedzą techniczną.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy dołączyć do oferty wypełnione i podpisane Oświadczenie o produkcie równoważnym (Załącznik nr 1 w zakładce Dokumenty)oraz opis oferowanego produktu równoważnego, dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, Elektrownia II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno wg. Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wymagana gwarancja 12 miesięcy od daty dostawy.
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy
- zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty
- wymagana dokumentacja: Świadectwo jakości 3.1.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łaczną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. W zakładce dokumenty znajduje sie podręcznik Oferenta.

5. Podczas składania oferty prosimy o podanie w formularzu elektronicznym informacji o proponowanym terminie dostawy w tygodniach od daty otrzymania zamówienia oraz wskazanie na jaki rodzaj produktu jest składana oferta.

6.Zastrzezenia Zamawiającego:
6.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.05.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się