Usługi eksploatacyjne tłoczni - usługi wykonywania monitoringu sygnału alarmu pożarowego na TG Jeleniów i Jeleniów II.