ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO PRZECHOWYWANIA KLUCZY /DK/ W BUDYNKACH NR 14 i NR 101 NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania „rozbudowa istniejącego systemu elektronicznego przechowywania kluczy /DK/,
w budynku nr 14 (DK-2 szt. na min. 50 gniazd), w budynku nr 101 (DK-1szt. na min. 120 gniazd)” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – Program Funkcjonalno-Użytkowy - Załącznik nr 1A do siwz, oraz Załącznik nr 6 do siwz – Wzór umowy. 5. Wizja lokalna terenu
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w budynkach Nr 14 i 101, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej w wyżej wspomnianych budynkach będzie możliwe, po uprzednim pisemnym (e-mailem na adres p.cichocki@akademia.mil.pl) ustaleniu terminu z pracownikiem Zamawiającego. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

al. Gen. A. Chruściela 103
Warszawa 00-910
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Akademia Sztuki Wojennej
al. Gen. A. Chruściela 103
Warszawa 00-910
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się