Umowa na usługi projektowo-graficzne

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Umowa na usługi projektowo-graficzne
Informacje na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
Warunki dotyczące ofert:
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia: przetargi.pgnig.pl
Termin i miejsce otwarcia ofert: 24.05.2019 11:00PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Departament Zakupów,
Termin związania z ofertą: 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe
  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Polska, milena.jakowlew@pgnig.pl


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się