Projekt sieci hydrantowej Centrozłom Wrocław S.A. w Oddziale Oława

» Opis zapytania

1.Projekt sieci hydrantowej Centrozłom Wrocław S.A. w Oddziale Oława
Zakres Prac :
- Sieć hydrantowa swoim zasięgiem musi zabezpieczać wszystkie budynki oraz miejsca składowania odpadów.
- Instalacja powinna być zasilana z istniejących studni głębinowych.
- cała automatyka powinna być zlokalizowana w istniejącym budynku hydroforowni.
- wykonanie niezbędnych inwentaryzacji stanu istniejącego
- W przypadku konieczności wykonania zbiornika p.pożarowego należy przewidzieć w wycenie projektu koszt jego zaprojektowania jako zbiornika nadziemnego.

2. Termin wykonania zlecenia :
Etap 1:
Przekazanie koncepcji sieci hydrantowej do akceptacji Zamawiającego – 14 dni od podpisania umowy
Etap 2:
Przekazanie kompletnego Przedmiotu Umowy – 30 dni od akceptacji koncepcji przez Zamawiającego

3. Wszystkie dokładne informacje dotyczące przetargu znajdują się w załącznikach do umowy

4. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego:
Jacek Szpanier – tel. 517 247 695, jacek.szpanier@centrozlom.com.pl

5. Możliwość oględzin terenu po wcześniejszym uzgodnieniu

6. Dojazd – koszt Wykonawcy

7. Płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury VAT

Załączniki:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dział zakupów i administracji, Robotnicza 16, 53-608 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dział zakupów i administracji


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się