Powrót

DOSTAWA PODKŁADU MAGNETYCZNEGO MR 72 SPRAY 500ml DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA ŁAZISKA

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę nw. materiał:
1) 762-160-121-0 PODKŁAD MAGNETYCZNY MR 72 SPRAY 500ml 204,00 szt.
2) 762-160-123-0 ŚRODEK DO BADAŃ-PENETRANT CZERWONY MR-68 500ml AREOZOL 60,00szt.
3) 749-101-597-0 ZMYWACZ DO PENETRANTU MR 79 500ml AREOZOL 120,00 szt.
4) 749-101-598-0 ŚRODEK DO BADAŃ WYWOŁYWACZ PENETR. BIAŁY MR-70 500ml AREOZOL 60,00 szt.
5) 731-515-230-0 ŻEL SPRZĘGAJĄCY MR-750 DO BADAŃ UT (opakowanie 5,00 l z dozownikiem lub pompką) 20,00 l
6) 733-334-348-0 ZAWIESINA CZARNA FLUXA BLACK-O 500ml SPRAY 204,00 szt.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego.
ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. 1. Kryterium oceny ofert: cena jednostkowa NETTO oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
2. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz formularz wyceny załącznik nr 1.
3.Zastrzezenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
3.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się