Dostawa: Zestaw elementów SWW/SWK

» Opis zapytania

Prosimy o przedstawienie oferty cenowo terminowej na wykonanie z materiału własnego n/w asortymentu.
Ilości podane w zapytaniu wg aktualnych potrzeb.
W ofercie prosimy przedstawić cenę jednostkową netto.

1. POKRYWA 233.A.25.000.09 x 6 szt.
2. KOŁNIERZ H_150_0000126313 MOCUJĄCY x 1 szt.
3. SEGMENT H_150_0000126311 SPRZĘGŁA x 2 szt.
4. MOCOWANIE W_160_0000037232 CHŁODNICY BOWMANA KPL. x 1 kpl
Dokumentacja rysunkowa w załączeniu

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Oczekiwany termin realizacji:
Pozycja 1 - do dwóch tygodni od zamówienia (SERWIS)
Pozostałe - do 05.07.2019r

Miejsce dostawy:
Magazyny 116 SERWIS oraz Magazyn 102 PRODUKCJA; 59-101 Polkowice

Warunki płatności - potwierdzić w kryteriach ogólnych.

UWAGA:
Cena powinna zawierać zarówno transport na koszt dostawcy jak i zabezpieczenie antykorozyjne - załącznik.

Towar dostarczony zgodnie z instrukcją pakowania i opisywania dostaw - załącznik.

Realizacja zamówienia zakupu na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu – załącznik.

Dokumentacja rysunkowa załączona do zapytania stanowi własność KGHM ZANAM S.A. i nie może być kopiowana, rozpowszechniana i udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgodny właściciela.
Części wykonywane na podstawie przekazanej dokumentacji rysunkowej mogą być dostarczane tylko i wyłącznie na potrzeby KGHM ZANAM S.A.
W przypadku naruszenia w/w obowiązuje kara umowna w wysokości 500 000 PLN za każdy stwierdzony przypadek - zgodnie z treścią Oświadczenia Wykonawczy (załącznik).

Kontakt w sprawie:
Radosław Łowiński – Starszy Specjalista ds. Zakupów
tel: 076/ 847-09-44; fax: 076/ 847-09-45;
e-mail: radoslaw.lowinski@kghmzanam.com

Załączniki:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi budowlano-remontowe
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się