Dostawa fabrycznie nowych strzeleckich tarcz elektronicznych HS 10V1

» Opis zapytania

Nazwa: tarcze strzeleckie
Opis:
Ilość: 2 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

1. Nazwa orazadres Zamawiającego: MiastoBydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz Wydział przeprowadzający postępowanie: WydziałEdukacji i Sportu

2. Opis przedmiotu zamówienia:Dostawa fabrycznie nowych strzeleckichtarcz elektronicznych HS 10V1przeznaczonych do rozgrywania zawodów klubowych w strzelectwie sportowym na dystansie 10m zbroni sportowej w konkurencjach pistolet i karabin pneumatyczny.

Specyfikacjaukompletowania tarczy:-

tarczaelektroniczna HS10V1 2szt.;- jednostkasterująca CU951 2 szt.;-uchwytzintegrowany z przechwytywaczem 2 szt.; - monitor10,4” FTPmatryca dotykowa 2 szt.;- kabel LTW20m 1 szt.;-zasilacz NT211dla 10 stanowisk 1 szt.;-kabel zasilającydo zasilacza 1 szt.;- kabel LTW 1 m 2 szt.;-kabel LTW 2 m 4 szt.;- kabel LTW Y 1 szt.;-kabel sieciowy230V „Y” 2 szt. ; - rezystorzamykający sieć 1 szt. ;-rozdzielacz LTW T 4 szt.;- interfejs SNI 211niebieski do wydruków 1 szt.;- interfejsużytkownika w języku polskim wraz z instrukcją montażu i uruchomienia 1 szt. - Gwarancja 24miesiące

3. Zakres oferty obejmuje:

1) Koszt dwóchstrzeleckich tarcz elektronicznych HS10V1, wraz z zainstalowaniem oprogramowania podczas pierwszego uruchomieniatarczy oraz dostawą do Bydgoszczy w miejsce wskazane przez zamawiającego.

2) szczegółową specyfikację przesłaną drogą e-mailową naadres: marekwisniewski@um.bydgoszcz.pl

4. Termin wykonania zamówienia:Do 15 dni od daty podpisania umowy.

5. Kryteriumoceny: 100%=cena

6. Osoby uprawnione dokontaktów z wykonawcami:

Marek Wiśniewski - tel. 52 58 58 987 MarekMikołajczyk - tel. 52 58 59 197

7. Termin składania odpowiedzi nazapytanie ofertowe upływa w dniu 15.06.2018r.o godz. 12,00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się