„Dostawa budek wartowniczych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek w rejonie działania 14 WOG”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 31 szt. budek wartowniczych o wymiarach 120x120x220 cm wraz z rozładunkiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ .
Zamawiający dzieli zamówienie na części oraz dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę obejmującą pełny asortyment danego zadania. Liczba zadań 2.
Zadanie nr 1 - Dostawa 22 szt. budek wartowniczych (Poznań, Biedrusko).
Dostawa 22 szt. budek wartowniczych o wymiarach 120x120x220 cm wraz rozładunkiem w następujących lokalizacjach:Poznań - 11 szt. (4 jednostki wojskowe, 11 różnych miejsc rozładunku)
Biedrusko - 11 szt. (5 jednostek wojskowych, 11 różnych miejsc rozładunku)
Zadanie nr 2 - Dostawa 9 szt. budek wartowniczych (Dolaszewo, Porażyn).
Dostawa 9 szt. budek wartowniczych o wymiarach 120x120x220 cm wraz rozładunkiem w następujących lokalizacjach:
Dolaszewo - 4 szt. (1 jednostka wojskowa, 4 różne miejsca rozładunku)
Porażyn - 5 szt. (1 jednostka wojskowa, 5 różnych miejsc rozładunku)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się