Doposażenie rozdzielnicy RNN2 w dodatkowe rozłączniki w polach nr 3 i 7 zasilania silników pomp ppoż. w Bazie Gdańsk

» Opis zapytania

Nazwa: dokumetacja i prace
Opis: cena ryczałtowa
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin wykonania dokumentacji (termin dostarczenia dokumentacji)
Termin wykonania prac (liczony od zaakceptowania przez PERN dokumentacji)

Opis i specyfikacja:

PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 133 zamierza udzielić Zakupu na wykonanie dokumentacji i prac w ramach zadania: Doposażenie rozdzielnicy RNN2 w dodatkowe rozłącznikiw polach nr 3 i 7 zasilania silników pomp ppoż. w Bazie Gdańsk
Szczegółowy zakres Robót zawiera Załącznik nr 1
Warunki wykonania i odbioru przedmiotu Zakupu określają Ogólne warunki udzielania zakupów, który stanowi Załącznik nr 2.
Przed złożeniem propozycji cenowo –terminowej Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej związanej z realizacją Zamówienia na terenie Bazy Gdańsk, w celu uwzględnienia wszelkich istniejących a nie opisanych w Szczegółowym zakresie Robót uwarunkowań, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej odbycia z Panem Kazimierzem Tarasiukiem - Kierownikiem Dział uPólnocnego tel. 608 355 303 lub inną wskazaną przez niego osobą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.06.2019 | 12:23


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Części do urządzeń elektroenergetycznych
  • Urządzenia elektroenergetyczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się