Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie powiuatu wołowskiego w roku 2019 z podziałem na zadania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie w ramach utrzymania dróg wojewódzkich i polegających na wykaszaniu traw, chwastów, samosiewów i odrostów z poboczy, rowów, skarp, nasypów oraz przy obiektach integralnie związanych z funkcją drogi, w granicach pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego z podziałem na następujące zadania (części):
Zadanie 1 – Koszenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 334 i 338 o powierzchni 43,3 ha;
Zadanie 2 – Koszenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 339 i 340 o powierzchni 36,0 ha;
Zadanie 3 – Koszenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 341 o powierzchni koszenia 43,4 ha
Zakres robót obejmuje: mechaniczne wykaszanie kosiarkami bijakowymi i kosiarkami bijakowymi na wysięgniku doczepnych do ciągników, pasów drogowych dróg wojewódzkich: poboczy, rowów, skarp, nasypów, terenów płaskich oraz ręczne obkaszanie żyłkowymi kosiarkami spalinowymi: pachołków, znaków drogowych, poręczy mostowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, drzew tzw. „wilków”, jednorocznych samosiewów i odrostów na szerokości wykaszania, obrębów skrzyżowań oraz innych urządzeń lub miejsc, które kosiarką bijakową z uwagi na przeszkody nie można wykosić oraz powyższe zadanie nie wymaga zbierania skoszonej trawy i odrostów.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki 27
Wołów 56-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Tadeusza Kościuszki 27
Wołów 56-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się