Powrót

Dostawa zawieszek odblaskowych z PCV

» Opis zapytania

Dostawa zawieszek odblaskowych jednostronnych i dwustronnych z PCV fi 110mm, fi 250 mm, fi 300 mm , prostokątnych 220x60 mm
Dostawa zawieszek odblaskowych z PCV 1,2-1,5 mm oklejonych folią REFLEKTON serii 3100 z otworem fi 4-5 mm
okrągłych fi 110 mm, 250 mm 300 mm
i prostokątnych 220x60 mm

Podawana ilość stanowi szacunek roczny i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń:
jednostronna
zawieszka fi 250 -4000 szt
zawieszka fi 300 -2310 szt
zawieszka dwustronna
fi 300 -900szt
prostokątna 220x60 mm -3000 szt
fi 110 -2050 szt :

Wymagana dokumentacja:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
2. Atesty.
3. Deklaracja zgodności od producenta.

Dostawy w miejsce wskazane w zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy, 14 dni.

Załączniki:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się