Zakup sprzętu AGD

» Opis zapytania

Nazwa: kuchenka elektryczna 2 płytowa
Opis: Moc całkowita: 2200-2500W,
Termostat z regulacją temperatury,
Lampka kontrolna,
Zabezpieczenie przed przegrzaniem,
Kolor: biały,
Gwarancja: min 12 miesięcy
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Gwarancja (min 12 miesięcy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (max 3 dni robocze od dnia wysłania przez Zamawiającego zamówienia, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Zakup sprzętu AGD: Kuchenka elektryczna 2 płytowa
1. Termin realizacji zamówienia 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia,

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy,
3. Miejsce dostawy: Magazyn Żywnościowy Wydziału Zaopatrzenia KSP,ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa.

4. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą wystawioną na dane: Komenda Stołeczna Policji ul.Nowolipie 2 00-150 Warszawa.

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy,

6. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,fabrycznie zapakowany i wolny od wad, objęty min 12 miesięczną gwarancją,

7. Wykonawca składając ofertę potwierdza zapoznanie się z treścią ogłoszenia w załączeniu i opisu przedmiotu zamówienia,

8. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy,

9. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu,

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu - Zamawiający dokona zakupu do kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na ten zakup.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.