Dostawa wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji.
1.1 Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają dokładnie Załącznik Nr 2 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Leki i produkty lecznicze
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się