Elastyczne wiązanie drzewa.

» Opis zapytania

1. Zamówienie dotyczy wykonania elastycznego wiązania drzewa 1 szt. (połączenie trójkątne) w koronie, dąb szypułkowy przy budynku Biura Zarządu CBJ w Lubinie ul. Skłodowskiej - Curie 62.

Uwagi: Prace należy wykonać w sobotę lub po god. 15:00 dni robocze.

2. Termin realizacji: maj 2019r.

Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.

3. Oferta powinna zawierać:
- koszt usługi
- koszt dojazdu
-termin realizacji
-warunki płatności: przelew 60 dni*

4.Ofertę w formacie pdf należy dodatkowo załączyć do złożonej oferty w SWZ.

*60- dniowy termin płatności, liczony od daty wpływu faktury wynika z zobowiązującej nas Uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie terminów płatności w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Załączniki:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.05.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Dział Inwestycji i Remontów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 62, 59-301 Lubin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dział Inwestycji i Remontów


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się