Dostawa sprzętu AGD dla Domów Studenckich Politechniki Wrocławskiej - 3 zadania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu AGD dla Domów Studenckich Politechniki Wrocławskiej - realizowana w 3 zadaniach:
1) Zadanie nr 1 - dostawa okapów kuchennych, 40 szt.,
2) Zadanie nr 2 - dostawa lodówek, typ 1 - 121 szt., typ 2 - 7 szt.,
3) Zadanie nr 3 - dostawa pozostałego sprzętu AGD: pralki automatyczne - 13 szt., odkurzacze - 8 szt., suszarki - 7 szt., kuchenki gazowo-elektryczne - 44 szt., zmywarki - 1 szt.,
Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach:
Zad. nr 1 - Załącznik nr 3a, Zad. nr 2 - Załącznik nr 3b, Zad. nr 3 - Załącznik nr 3c do SIWZ.
Terminy dostaw, adresy domów studenckich oraz ilości sprzętu dla poszczególnych domów zawiera Rozdzielnik - Załącznik nr 3d do SIWZ.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu na własny koszt i własnym transportem na miejsce wskazane przez Kierownika danego domu studenckiego na terenie miasta Wrocławia (Załącznik nr 3d).
Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39713210-8 Pralki i suszarki,
39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki,
39713430-6 Odkurzacze,
39711361-7 Kuchenki elektryczne,
39713100-4 Zmywarki do naczyń,
Okres minimalnej gwarancji wynosi - 24 miesiące.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za część należy uznać zadanie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub trzy zadania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.