Stanowisko do bezpiecznego rozładowywania broni

» Opis zapytania

Nazwa: Stanowisko do bezpiecznego rozładowywania broni
Opis: Urządzenie spełniające warunki bezpiecznego załadowania i rozładowania broni spełniające następujące warunki:
Klasa bezpieczeństwa min. FB6 według PN-EN 1522 (nabój : 5,56x45 ; 7,62x39 ; 7,62x51
z poc. FJ/PB/HC1, 7,62X54r, 12/70 do broni gładkolufowej).
Stanowisko musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa uprawnionej jednostki certyfikującej (IMP- Instytut Mechaniki Precyzyjnej)
Stalowy prostopadłościan o podstawie kwadratu lub stalowy walec kołowy prosty.
Możliwość montażu do podłoża, ściany, stojaka.
Możliwość wymiany wkładu balistycznego pochłaniającego energię pocisków.
Dokumentacja techniczna zawierająca w szczególności czasookres przeglądów technicznych i ilości oddanych strzałów, po których trzeba wymienić wkład balistyczny.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (Najpóźniej do 24.05.2019 r., proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

1. Termin realizacji zamówienia - najpóźniej do 24 maja 2019 r.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówieniaw tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy

3. Płatność – przelew z odroczonym terminempłatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą podwskazany przez zamawiającego adres

4 . W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego zopisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzegasobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ztreścią ogłoszenia w załączeniu

6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć sięwyborem dostawcy

7. Zastrzegamy sobie prawo do częściowegorealizowania zamówienia.

8. Dostawca który nie jednokrotnie nie wywiązał sięz oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniemitp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.

9. Miejsce wykonania zamówienia- KRP I ul. Zakroczymska 3C, 00-225 Warszawa
10. Wymagany okres gwarancji- 60 miesięcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Meble przemysłowe
  • Broń, amunicja i środki obrony osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.