„Zakup i dostawa mobilnej myjki do pojemników w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZZO w Korczowie.”

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia:
3.2.1. Podwozie do myjki:
3.2.1.1. Silnik wysokoprężny o mocy min. 238 KM spełniający aktualne normy emisji spalin Euro VI,
3.2.1.2. Dopuszczalna masa całkowita – do 16 ton,
3.2.1.3. Kabina krótka, 3 miejscowa, w kolorze białym,
3.2.1.4. Skrzynia biegów manualna lub automatyczna,
3.2.1.5. Układ hamulcowy z systemem ABS, kontrolą trakcji ASR, Asystent wspomagania jazdy pod górę,
3.2.1.6. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, wspomaganie kierownicy, obrotomierz, komputer pokładowy, elektrycznie otwierane szyby, poduszka powietrzna kierowcy, komplet dywaników gumowych, 2 szt. klinów pod koła, chlapacze przednie, światła do jazdy dziennej, podgrzewane i sterowane elektrycznie lusterka wsteczne z długimi ramionami, fotel kierowcy regulowany w trzech kierunkach, regulowana wysokość koła kierownicy,
3.2.1.7. Klimatyzacja,
3.2.1.8. Światła przeciwmgielne przednie,
3.2.2. Wymagania dodatkowe podwozia:
3.2.2.1. Światło i sygnał akustyczny cofania,
3.2.2.2. Kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem w kabinie,
3.2.2.3. Radioodtwarzacz,
3.2.2.4. Pokrowce na siedzenia,
3.2.2.5. Światło ostrzegawcze LED – Belka świetlna na całej szerokości dachu kabiny plus tzw. kogut za pojazdem,
3.2.2.6. Dodatkowe oświetlenie robocze LED (2 szt.) oświetlające przestrzeń za myjką,
3.2.2.7. Pełnowymiarowe koło zapasowe,
3.2.2.8. Komplet kluczy naprawczych,
3.2.2.9. Apteczka,
3.2.2.10. Trójkąt ostrzegawczy,
3.2.2.11. Gaśnica,
3.2.3. Parametry techniczne mobilnej myjki:
3.2.3.1. Typ – samojezdna, z zamkniętą komorą mycia wewnątrz i zewnątrz pojemników,
3.2.3.2. Pojemność zbiornika wody czystej min. 5000 dm3,
3.2.3.3. Pojemność zbiornika wody brudnej min. 5000 dm3,
3.2.3.4. Wymagany adapter (system) do otwierania pokryw okrągłych pojemników 660 – 1100 l,
3.2.3.5. Ilość obrotowych robotów myjących – min. 2 szt.,
3.2.3.6. Wymagane mycie ciepłą i zimną wodą,
3.2.3.7. Wymagane mycie pojemników o pojemności 1100 dm3,
3.2.3.8. Wymagane mycie dwóch pojemników do 360 dm3 jednocześnie,
3.2.3.9. Wyposażona w system automatycznej dezynfekcji pojemników,
3.2.3.10. Magnetyczny układ dekalcyfikacyjny zapobiegający tworzeniu się osadów m.in. w podgrzewaczu wody,
3.2.3.11. Automatycznie podnoszona pokrywa (klapa) zamykająca komorę mycia,
3.2.3.12. Wyposażona w ręczną lancę z bębnem (wąż o długości min. 9 m),
3.2.3.13. Wyposażona w system opróżniania wody z układu (system ochronny na okres zimowy),
3.2.3.14. Czujnik poziomu wody czystej z sygnalizacją w kabinie,
3.2.3.15. Wymagane mycie ścian zewnętrznych za pośrednictwem bezpośredniego strumienia wody na całą powierzchnie ściany pojemnika wewnątrz komory mycia,
3.2.3.16. Wymagane minimalne ciśnienie robocze – min. 150 bar,
3.2.3.17. Panele sterowania w kabinie i z prawej strony z tyłu pojazdu,
3.2.3.18. Wydajność pompy – min. 45 l/min,
3.2.3.19. Temperatura mycia – min. 70˚C,
3.2.3.20. Materiał wykonania – min. AISI 304 (komora mycia, zbiorniki na wody, pokrywa zamykająca, wywrotnica pojemników),
3.2.3.21. Certyfikat zgodności CE dostarczony najpóźniej w dniu odbioru maszyny
3.2.3.22. Instrukcja obsługi w języku polskim,
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia:
3.3.1. Mobilna myjka będzie dostarczona przez Wykonawcę i na jego koszt do siedziby Zamawiającego: ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej).
3.3.2. Przedmiotowa myjka winna być urządzeniem fabrycznie nowym (nieużywanym) rok produkcji: 2019. Powinna posiadać wymagane prawem dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dokumenty dotyczące urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostarczenia urządzenia do odbioru.
3.3.3. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem jak również spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa.
3.3.4. Dodatkowo przedmiot zamówienia musi posiadać wyposażenie obowiązkowe określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), w tym m.in. gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy.
3.3.5. Wykonawca musi dostarczyć wszelkie wymagane prawem dokumenty wymagane w celu dokonania rejestracji przedmiotu zamówienia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego.
3.3.6. Wykonawca wraz z myjką dostarczy Zamawiającemu biodegradowalne środki do mycia i dezynfekcji pojemników w ilości – 500 dm3 detergentu do mycia pojemników oraz 50 dm3 dezynfektantów. Dostarczane środki nie mogą powodować nadmiernego wytwarzania piany.
3.3.7. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego. Nieprawidłowe zabezpieczenie i ewentualne uszkodzenie w czasie transportu obciąża Wykonawcę.
3.3.8. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego.
3.3.9. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonej myjki z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu myjki do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi przewidzianymi w karcie gwarancyjnej/serwisowej (w tym m.in. filtry, oleje, pasy) dla danego przeglądu w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.
3.3.10. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 3 dni robocze od dnia zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) myjki.
3.3.11. Wykonawca zobowiązany jest też przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi myjki w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 10 dni od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Narzędzia do utrzymania czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się