Ochrona parku zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim – II etap

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje wykonanie prac ochronnych na podstawie dokumentacji dendrologicznej autorstwa mgr inż. Witosława Grygierczyka: „Projekt ochrony wpisanego do rejestru zabytków parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim, położonym w Sierakowie Śląskim przy ul. Parkowej” w oparciu o przedmiar robót, zestawienie drzew do pielęgnacji i zestawienie drzew do wycinki. Realizowany Etap II obejmuje prace mające ochronić, znacznie zdegradowany i zaniedbany drzewostan zabytkowego Parku w Sierakowie Śląskim w części północnej parku - nie objętej zakończonego w 2018 etapu pierwszego. Obszar parku objęty II etapem robót wynosi 3,97 ha. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pielęgnacji drzew poprzez: cięcia sanitarne, ciecia prześwietlające, cięcia pielęgnacyjne, cięcia korygujące, cięcia techniczne koron [cięcia nieprzyrodnicze], założenie wiązań elastycznych w koronach drzew; wycinki drzew, erębkowanie gałęzi, wywożenie pozyskanego drewna i zrębków

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Nowa 1a
Ciasna 42-793
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Ciasna
ul. Nowa 1a
Ciasna 42-793
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się