<br>Dostawa mieszadeł

» Opis zapytania

<br>1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk mieszadeł zatapialnych wolnoobrotowych do montażu w czterech komorach nitryfikacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łowiczu, przy ul. Filtrowej 1. Miejsce montażu w komorach przedstawione jest na rysunkach , stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.
<br>2. Zakres prac obejmuje również nadzór nad montażem i uruchomieniem mieszadeł w komorach, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się