Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na stokach Cytadeli Poznańskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na stokach Cytadeli Poznańskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych zgodnie z zakresem prac określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się:
a) przedmiar prac - kosztorys ofertowy,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac,
c) harmonogram prac na 2018 r. Cmentarze wojenne na Cytadeli,
d) porozumienie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2019 r. poz. 1975).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2019 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Utrzymanie zieleni

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się