Wyposażenie siłowni

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Gwarancja (min.24 miesiące, proszę potwierdzić )
Termin dostawy (do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, NIE później niż do 25 maja, proszę potwierdzić.)
Dostawa (Koszt dostawy po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. Miejsce wykonania zamówienia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I ul. Zakroczymska 3C, Warszawa
)
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Komendy Stołecznej Policji informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na wyposażenie siłowni.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, nie później niż do 25 maja; - dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 24 miesiące;
-przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy
-Wykonawca zobowiązuję się zapoznać z ogłoszeniem oraz opisem przedmiotu zamówienia w załączeniu
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny
-miejsce wykonania zamówienia : Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, ul. Zakroczymska 3C
UWAGA ZMIANA W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PUNKCIE 5 !

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 22/ 60 330-20
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sport
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się