Dostawa materiałów budowlanych, drobnego sprzętu, narzędzi. Postępowanie Nr II

» Opis zapytania

1. Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na 3 zadania / części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej SIWZ zadania, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na nieograniczoną liczbę wybranych przez siebie zadań - części przedmiotu zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia: - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w zakresie:
2.1. zadania Nr 1 : wyroby stalowe i pochodne, określone w zestawieniu asortymentowo- ilościowym według załącznika nr 3.1 do SIWZ,
2.2. zadania Nr 2 : drobny sprzęt i narzędzia, określone w zestawieniu asortymentowo- ilościowym według załącznika nr 3.2 do SIWZ,
2.3. zadania Nr 3 : materiały ogólnobudowlane, określone w zestawieniu asortymentowo- ilościowym według załącznika nr 3.3 do SIWZ.
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany dodatkowo we wzorze umowy (zał. nr 4 do SIWZ Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego – przetargi.23wszur.pl.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

 • Inne
 • Materiały budowlane
 • Akcesoria budowlane
 • Armatura
 • Elementy informacyjne i sygnalizacyjne
 • Kable, przewody
 • Materiały izolacyjne
 • Materiały konstrukcyjne
 • Materiały wiążące i łączenia
 • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
 • Nawierzchnie
 • Pokrycia dachowe
 • Trakcje, szyny i podkłady
 • Zaplecze budowlane
 • Akcesoria narzędziowe
 • Narzędzia budowlane i malarskie
 • Narzędzia do obróbki
 • Narzędzia montażowe i demontażowe
 • Rury

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.